088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

ICS – Herinnering

ICS

Onderwerp: ICS – Herinnering
Datum: Wed, 7 Jun 2023 14:09:50 +0200
Van: ICS
Aan: *******@*******

Geachte ICS Card-houder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor authenticatie” nog niet heeft
geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 10 Mei 2023 ingegaan zodat we de veiligheid
van onze klanten nog beter
kunnen waarborgen tegen fraude.

Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar het veiligstellen en het waarborgen van onze klanten hun
persoons- en contactgegevens.

Bij het onderzoek dat we doen naar onze klanten, vragen en controleren we uw persoons
en contactgegevens.

Wij verzoeken u ook daarom de “twee-factor authenticatie” in te stellen, mocht u dit nog niet
voor 10 Juni 2023 hebben voldaan dan kunt u geen gebruik meer maken van uw Mijn ICS
account en credit card tot dat u dit wel gedaan heeft.

Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die wij ontvangen.

Klik op Mijn ICS
om doorverwezen te worden naar de ”twee-factor authenticatie” en vul alles naar behoren in
om uw ICS app nog beter te beveiligen :

MijnICS  (Link)

Beëindigen voorkomen?

Valideer uw gegevens voor 10 Juni 2023
Als u uw gegevens controleert en aanvult voor de bovengenoemde datum, dan kunt u onze
overeenkomst
nog behouden.
U kunt uw Card(s) enkele minuten nadat u dit heeft gedaan, weer gebruiken!
Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en komen uw Card(s) in een ’tijdelijke’ blokkade te
staan.

Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van twee maanden. Als wij in deze periode niets van
u laat horen, eindigt uw overeenkomst met ons op 10 Juli 2023. Daarna heeft u geen
overeenkomst meer met ons en kunnen wij u Card(s) niet meer voor u deblokkeren.

Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u een nieuwe card bij ons aanvragen.
Ook daarvoor is het nodig dat u alle gegevens van uzelf aan ons doorgeeft.

Werk nu uw persoonlijke gegevens bij en geniet van al onze privileges die wij u als klant
aanbieden.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

International Card Services

Afdeling Account Management

Valse e-mail