Huidige energietoeslag

Mijn Overheid

Van:MijnOverheid
Verzonden: woensdag 18 januari 2023 09:42
Aan:****@****
Onderwerp: Huidige energietoeslag

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Vanwege een wetswijziging, wordt de energietoeslag van 2023
eerder uitgekeerd. Dit verschilt per gemeente en per huishouden.
Meer infortmatie omtrent de energietoeslag en de wetswijziging,
vindt u in uw Berichtenbox (link).

Ga naar Energietoeslag (link) om uw aanvraag in te dienen. Mogelijk moet
u naar aanleiding van dit bericht uw gegevens bevestigen. Neem
daarom op tijd actie
.
Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail