Houd u aan de veiligheidsregels

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: maandag 3 augustus 2020 03:49
Aan:
Onderwerp: Lopende zaken

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wetgeving

Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,
Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij met ingang van
1 juli 2020 enkele wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid.
Deze wijzigingen weerspiegelen de striktere privacy en wetgeving eisen
van de Algemene Gegevensbescherming (bekend als de AVG) die
banken in Nederland moeten voldoen.

Als bank mogen wij onze producten en dienstverlening alleen
openstellen voor klanten van wie wij de identiteit hebben vastgesteld.
Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) Wetgeving. Deze wet helpt ons om onze klanten te beschermen
en hun veiligheid te waarborgen.

Uit ons klantenbestand is naar voren gekomen dat uw
contactgegevens niet compleet zijn. Wij verzoeken u om de juiste
contactgegevens aan ons door te geven via
**********/********** (link). Het is belangrijk dat wij uw meest actuele
contactgegevens in bezit hebben, zodat wij u kunnen bereiken indien
het nodig is.

Belangrijk om te weten
Ontvangt u een e-mail of sms met de instructies: uw betaalpas geknipt
op te sturen, doe dit niet! Deze berichten zijn niet afkomstig van de
Rabobank maar van cybercriminelen. De Rabobank zal u nooit vragen
om zelf uw betaalproducten te vernietigen en op te sturen.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u o **********/******* (link) . Staat het antwoord er
niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

******* *** ******
Directievoorzitter Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail