Hoe staat je relatie met Knab?

Knab Bank

Van: Knab
Datum: 6 april 2020 05:33:08 CEST
Aan: **********@********
Onderwerp: Hoe staat je relatie met Knab?
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw *******,

Uit onderzoek is gebleken dat de klantgegevens gekoppeld aan het desbetreffende
emailadres: *********@********* zich helaas niet voldoen aan onze vernieuwde PSD-
2 richtlijnen.

Gelet op het bovenstaande met beroep op artikel 5 en 17 van onze algemene betaal
voorwaarden, is hierdoor je betaalrekening tijdelijk in beperking geplaatst tot je
klantgegevens zijn bijgewerkt.

Ga naar *********/*********, voor het bijwerken en/of controleren van je Knab
Online account.

Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

 

Valse e-mail