Hoe staat je relatie met Knab – ************@*********

Knab Bank

Van: Knab Servicedesk
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 04:27
Aan: ****************@***************
Onderwerp: Hoe staat je relatie met Knab – ************@*********

Beste klant,

Uit onderzoek is gebleken dat de klantgegevens gekoppeld aan het desbetreffende
emailadres zich helaas niet voldoen aan de algemene voorwaarden betreft de
vernieuwde PSD-2 richtlijnen.

Gelet op het bovenstaande met beroep op artikel 5 en 17 van onze algemene betaal
voorwaarden, is hierdoor je betaalrekening tijdelijk in beperking geplaatst tot je
klantgegevens zijn bijgewerkt.

Ga naar ****************(link), voor het bijwerken en/of controleren van je Knab
account.

Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail