Hoe staat je relatie met Knab?

Knab Bank

From: Knab Servicedesk
Sent: Sunday, April 4, 2021 3:00:03 AM
To: ***************@**************
Subject: Hoe staat je relatie met Knab?

Geachte heer/mevrouw *********,

Uit onderzoek is gebleken dat de klantgegevens gekoppeld aan het desbetreffende
emailadres zich helaas niet voldoen aan de algemene voorwaarden betreft de
vernieuwde PSD-2 richtlijnen.

Gelet op het bovenstaande met beroep op artikel 5 en 17 van onze algemene betaal
voorwaarden, is hierdoor je betaalrekening tijdelijk in beperking geplaatst tot je
klantgegevens zijn bijgewerkt.

Ga naar ******************(link), voor het bijwerken en/of controleren van je account.

Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail