hi

Mijn Overheid

Van: noreplydigid.nl
Datum: 25-11-2022 00:18 (GMT+01:00)
Aan: ********@********
Onderwerp: hi

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga
naar MijnOverheid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het
daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail