Het vernieuwde Wereldpas en Online key, bestel hem nu kosteloos

Rabobank

Het gebruik van de nieuwe betaalpas
Uw huidige betaalpas vervalt binnenkort

Beste Rabo Rekeninghouder,
Door onderzoek hebben wij kunnen constateren dat u tot op heden nog geen gebruikt maakt van de nieuwe tevens beter beveiligde betaalpas en/of diensten die de Rabobank momenteel verstrekt aan haar klanten.
Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te zijn betreft de nodige actuele bankzaken. Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van onze nieuwe betaalpas.
Ga naar *********************, voor het vervangen van uw huidige betaalpas.
Met vriendelijke groet,
Rabobank

Valse e-mail