Het UBO-register

Kamer van Koophandel

Van: KvK
Verzonden: maandag 19 september 2022 06:38
Aan: Recipients
Onderwerp: Het UBO-register

Deze e-mail is automatisch verstuurd.

Beste heer/mevrouw,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij enkele
wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid. Met ingang van 1
september 2022 is er nieuwe wetgeving in werking getreden met
betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO-
register vragen wij u om uw gegevens te controleren. Deze wet helpt
ons om onze klanten te beschermen en hun veiligheid te waarborgen.
Wij mogen alleen zaken doen met klanten van wie we de identiteit
hebben vastgesteld.

Controleer uw gegevens

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke
boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete voor het
overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register
bedraagt op dit moment € 2.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen).
Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd,
waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes
en maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail