088 - 7867372

Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

ICS

Van:lnternational Cards Services
Verzonden: maandag 25 september 2023 18:59
Aan: ******@********
Onderwerp: Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

Beste heer/mevrouw,

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten, moeten we onze klanten periodiek identificeren. We
hebben geconstateerd dat uw account gekoppeld aan ted.van.bergen@upcmail.nl nog niet
opnieuw is geïdentificeerd en we willen u vriendelijk vragen om dit zo snel mogelijk te doen.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot online omgeving en uw Card
tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw Card gaan vervangen,
willen wij graag een aantal gegevens met u controleren.

Wij verzoeken u daarom om zo spoedig mogelijk uw account gebruik te valideren,
Volg de volgende stappen om uw account te valideren

•U gaat naar *******.to/******(u kunt het uiteraard ook kopiëren en plakken) in uw browser
en volg de stappen.
•U vult de gegevens in die wij van u hebben in ons systeem.
•U bent nu geidentificeerd en kunt weer van al uw privileges genieten.

Let op: houd uw ICS Credit Card en uw mobiele telefoon bij de hand
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip & medewerking

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

*****
Manager Services

Valse e-mail