Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

ICS

Van: International Cards Services
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 03:20
Aan: ********@*********
Onderwerp: Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

Beste Heer/Mevrouw ************.,

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot online omgeving en uw Card
tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw Card gaan vervangen,
willen wij graag een aantal gegevens met u controleren om uw account te
kunnen actualiseren, kijk op ********.nl/*******atie(Link) voor meer informatie.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per mail ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.Mijn beveiligd
formulier aanvragen via de volgende link : *********.nl/*******satie(Link)

Heeft u meer vragen over de actualisatie formulier? kijk op www.*******.nl of Neem contact
op met de ICS Creditcard Servicedesk: 020 – * *** ***.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail