Het gebruik van onze nieuwe betaalpas

ABN AMRO

From: ABN AMRO Nieuws
Sent: Tuesday, December 29, 2020 6:52:28 AM
To: **********@**********
Subject: Het gebruik van onze nieuwe betaalpas

Het gebruik van onze nieuwe betaalpas

Uw huidige betaalpas wordt gedeactiveerd

Geachte heer/mevrouw *******-*******,

Uit onze administratie is gebleken dat u nog geen gebruik maakt van
onze nieuwe betaalpas. De nieuwe betaalpas maakt gebruik van een
nieuwe NFC-2 chip technologie, hierdoor is uw betaalpas beter
beveiligd tegen frauduleuze praktijken en voldoet zich aan de
Europese veiligheidsvoorschriften betreffende bankzaken.

In verband met de veiligheid van onze klanten verplicht ABN AMRO
het gebruik van de nieuwe betaalpas. Het gebruik van uw huidige
betaalpas vervalt per 6 januari 2021. Als u de nieuwe pas niet voor 6
januar 2021 gratis heeft aangevraagd zal u een automatische incasso
ontvangen van € 21,95 en zal u uw pas binnen 2 werkdagen
ontvangen op het adres dat bekend bij ons is.

**** **** (Link)

om kosteloos de nieuwe betaalpas aan te vragen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en van
dienst te zijn geweest.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO Bank N.V.

*** ***********
Hoofd Klantcommunicatie

 

Valse e-mail