Het gebruik van de nieuwe wereldpas

Rabobank

From: Rabobank
Sent: Wednesday, December 16, 2020 1:15 AM
To: ********@**********
Subject: Het gebruik van de nieuwe wereldpas
Het gebruik van de nieuwe wereldpas
Uw huidige wereldpas vervalt binnenkort

Beste Rabo Rekeninghouder,

Uit onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de
klantgegevens gekoppeld aan uw e-mailadres tot op heden
nog geen gebruikt maakt van onze nieuwe wereldpas.

Kosteloos uw wereldpas vervangen
Wij willen u als onze klant erop attenderen zo spoedig mogelijk
over te stappen op het betaalgemak van de nieuwe verbeterde
wereldpas.

Ga naar ********/********-**********(Link), voor het
kosteloos vervangen van uw verouderde Rabo wereldpas.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip & medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

**** *** *********
Directie klantenservice

Valse e-mail