Het gebruik van de nieuwe wereldpas

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 25 januari 2021 om 12:01:03 CET
Aan: ********@********
Onderwerp: Het gebruik van de nieuwe wereldpas
Antwoord aan:

Het gebruik van de nieuwe wereldpas
Uw huidige wereldpas vervalt binnenkort

Beste Rabo Rekeninghouder,

Uit onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de
klantgegevens gekoppeld aan uw e-mailadres tot op heden
nog geen gebruikt maakt van onze nieuwe wereldpas.

Kosteloos uw wereldpas vervangen
Wij willen u als onze klant erop attenderen zo spoedig mogelijk
over te stappen op het betaalgemak van de nieuwe verbeterde
wereldpas.

Ga naar *********/******-********(Link) , voor het
kosteloos vervangen van uw verouderde Rabo wereldpas.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip & medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

**** *** **********
Directie klantenservice

Valse e-mail