088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Het gebruik van de nieuwe betaalpas

Rabobank

Van: Rabobank Dagelijkse Bankzaken
Datum: 29-06-23 19:36 (GMT+01:00)
Aan: ******@******
Onderwerp: Het gebruik van de nieuwe betaalpas

Geachte heer/mevrouw,

Door onderzoek hebben wij kunnen constateren dat u tot op heden nog
geen gebruikt maakt van de nieuwe tevens beter beveiligde betaalpas en/of
diensten die de Rabobank momenteel verstrekt aan haar klanten.

Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te zijn betreft de
nodige actuele bankzaken. Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te
stappen naar het betaalgemak van onze nieuwe betaalpas.

Ga naar *.id/***** (Link) voor het vervangen van uw huidige
betaalpas. U kunt dat als volgt doen: typ *.id/************* (u kunt
het uiteraard ook kopiëren en plakken) in uw browser en klikt u dan op
”enter”.

Let op: De rabobank mailt, sms-t of app u nooit over een boete of
betalingsachterstand.

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest

Met vriendelijke groet,

Rabobank

Valse e-mail