Het disponeren over uw nieuwe betaalpas

ABN AMRO

Van: ABN AMRO Bank N.V.
Datum: 31-03-2021 11:14 (GMT+01:00)
Aan: ********@*******
Onderwerp: Het disponeren over uw nieuwe betaalpas

Beste heer/mevrouw *** **********,

Uit onze administratie blijkt dat de klantgegevens gekoppeld aan het emailadres:
********@********* nog geen gebruik maakt van de vernieuwde betaalpas. In verband met
de PSD-2 veiligheidsvoorschift 2021/2022 wilt ABN AMRO haar klanten erop attenderen zo
spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van de vernieuwde contactloze
betaalpas.

Waarom kiest de ABN AMRO Bank voor een nieuwe betaalpas?
De nieuwe RFID-2 betaalpas voldoet zich aan het contactloos veiligheidvoorschrift 2021/2022,
helaas hebben de huidige contactloze betaalpassen van de ABN AMRO deze PSD-2
voorschriften niet behaald en kunnen daarom niet langer meer ondersteund worden door ons
betaalsysteem. Op dit moment maakt u nog geen gebruik van onze nieuwe omgeving.

Wij betreuren dit omdat u nu niet in het geheel gebruik kunt maken van onze
nieuwe diensten. Onder in deze mail wordt u in de gelegenheid gesteld om kosteloos de beter
beveiligde RFID-2 betaalpas aan te vragen tot 2 april 2021.

Alle verouderde betaalpassen van de ABN AMRO Bank N.V. die het Europese PSD-
2 veiligheidsvoorschift 2021/2022 niet hebben behaald komen per 5 april 2021 te vervallen.

Ga naar ********/*******(Link) , voor het bijwerken van je online omgeving.

Klik op de bovenstaande button om de RFID betaalpas kosteloos aan te vragen, u wordt direct
doorgestuurd naar de beveiligde internetpagina van de bankgroep ABN AMRO. Wij hopen u
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, excuses voor het ongemak.

Wij willen u erop attenderen dat de betaalpassen eigendom zijn van het ABN
AMRO Bank N.V. Indien u verzocht wordt om uw betaalpas op te sturen moet u
bijdragen aan deze verplichting.

Op de achterkant van uw betaalpas staat deze
voorwaarde.

ABN AMRO wil al haar klanten alvast bedanken voor uw begrip & medewerking.

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.

Valse e-mail