Het controlegetal voor uw koppeling

Triodos Bank

Van: Triodos Bank
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 02:53
Aan: ************@************
Onderwerp: Het controlegetal voor uw koppeling

Geachte heer/mevrouw ****,
U bent bezig met het koppelen van een nieuwe tegenrekening voor
uw Triodos rekening. Bevestig deze koppeling van uw rekening met
het controlegetal dat in deze e-mail staat.
Uw controlegetal
Dit is het controlegetal waarmee u uw tegenrekening permanent
veranderd : 717347
Deze controlegetal vervalt na 24 uur.
Bent u dit niet zelf?
Heeft u deze handeling niet zelf vericht? Dan verzoeken wij u om zo
spoedig mogelijk uw gegevens te controleren, meer informatie over
veilig bankieren vindt u op onze website.
Ga naar *********************(link) voor het controleren en/of bij werken
van uw gegevens.
Na controle kunt u een tijdelijke gebruikersnaam en wachtwoord
aanmaken. Deze heeft u nodig om in onze beveiligde omgeving uw
handelingen verder af te ronden.
Met vriendelijke groet,
Triodos Bank NV
*****************
Manager Klantcontact

 

 

Valse e-mail