Herstel uw gegevens in BerichtenBox

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 20 januari 2023 om 05:39:37 CET
Aan: *******@**********
Onderwerp: Herstel uw gegevens in BerichtenBox

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd..

(QR-code)

Scan uw QR-code om uw gegevens bij te
werken.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail