Herrinering: Noodzakelijke vervanging

ABN AMRO

Van: ABN Amro
Onderwerp: Herrinering: Noodzakelijke vervanging
Datum: 23 november 2020 om 11:05:06 CET
Aan:********@**********
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Met ingang van 25 november 2020 gingen we van start met de introductie van de
ABN Amro. De betaalpas is de opvolger van de ABN Amro die u momenteel
bezit. ABN Amro biedt haar klanten een veiligere virtuele omgeving aan om
bankzaken te doen met maximaal gebruiksgemak. Wij hebben kunnen
constateren dat de (contact-)gegevens gekoppeld aan het emailadres:
*********@********** nog niet staat aangemeld voor het gebruik van de betaalpas.

Uw nieuwe betaalpas
De betaalpas 2.0 maakt gebruik van een ingebouwde NFC-betaalpas. Door de
ingebouwde chip van de opgegeven betaalpas logt u in op internetbankieren en
kunt u uw veilig internetbankieren.

Direct Aanvragen
Uw huidige betaalpas zal per 30 november 2020 gedeactiveerd worden. U kunt
dan geen gebruik meer maken van uw huidige betaalpas. De ABN Amro
betaalpas is geheel gratis, na 30 november 2020 zullen wij €26,95,- in rekening
brengen. Dit bedrag wordt automatisch van uw betaalrekening(en) afgeschreven
na de bovengenoemde datum.

Ga naar *********/********-*******(Link) , voor het kosteloos vervangen van uw
huidige betaalpas.

Bezorging
Nadat uw aanvraag verzonden is en door een ABN Amro medeweker is
goedgekeurd krijgt uw vernieuwde betaalpas per post toegestuurd. U zult de ABN
Amro binnen 3 werkdagen ontvangen.

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.

Hoogachtend,

ABN Amro Bank – Internetbankieren Copyright © ABN Amro Bank 2020
NETHERLANDS.

Valse e-mail