088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Herinnering: Wij sturen belangrijke berichten ook digitaal

Kamer van Koophandel

Van: *****@*****
Verzonden: maandag 12 juni 2023 15:33
Aan: ******@*****
Onderwerp: Herinnering: Wij sturen belangrijke berichten ook digitaal

Beste klant,

Kvk controleert of bedrijven die zijn ingschreven in het handelsregister nog actief zijn.
Dit doen we omdat het handelsregister een weergave moet zijn van de actuele en actieve
ondernemingen in Nederland.

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat uw inschrijving in dit bestand niet (meer)
voorkomt als actieve onderneming. Dit voor KVK het signaal dat wij uw onderneming in het
handelsregister kunnen uitschrijven. Is dit inderdaa het geval? Dan hoeft u niets te doen,
KVK schrijft uw onderneming over c.a. 5 werkdagen uit. U ontvangt daarvan een bevestiging.

Bent u van mening dat uw onderneming nog wel actief is? Dan verzoeken wij u binnen 3
werkdagn na dagtekening van dit bericht je actuele gegevens bij te werken. Op basis van
een aantal vastgestelde criteria wordt dan door KVK beordeeld of er sprake is van een
actieve onderneming.

Overzicht (Link)

Meer info (Link)

Naar Mijn KVK (Link)

Hoogachtend,
Databeheer

Valse e-mail