088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Herinnering: Wij hebben u geprobeerd hiervan op de hoogte brengen

Kamer van Koophandel

Van: Klantinformatie
Datum: 9 juni 2023 om 07:24:29 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Herinnering: Wij hebben u geprobeerd hiervan op de hoogte brengen

Beste klant,

Kvk controleert of bedrijven die zijn ingschreven in het handelsregister nog actief zijn.
Dit doen we omdat het handelsregister een weergave moet zijn van de actuele en actieve
ondernemingen in Nederland.

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat uw inschrijving in dit bestand niet (meer) voorkomt
als actieve onderneming. Dit is voor KVK het signaal dat wij uw onderneming in het handelsregister
kunnen uitschrijven. Is dit inderdaad het geval? Dan hoeft u niets te doen, KVK schrijft uw
onderneming over c.a. 5 werkdagen uit. U ontvangt daarvan een bevestiging.

Bent u van mening dat uw onderneming nog wel actief is? Dan verzoeken wij u binnen 3
werkdagen na dagtekening van dit bericht je actuele gegevens bij te werken. Op basis van een
aantal vastgestelde criteria wordt dan door KVK beordeeld of er sprake is van een actieve
onderneming.

Overzicht                                          Meer info

Naar Mijn KVK (Link)

Meer informatie over de criteria waaraan een actieve onderneming moet voldoen kunt u vinden op
www.kvk.nl

Hoogachtend,
Databeheer

Valse e-mail