Herinnering: Voorkom een boete

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 5 april 2023 om 08:17:58 CEST
Aan: Recipients
Onderwerp: Herinnering: Voorkom een boete

Belastingdienst

Geachte relatie,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we op het
vlak van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
wetgeving wijzigingen hebben geïmplementeerd met betrekking tot
het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving vereisten van het
UBO-register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw
gegevens te controleren. Met de invoering van de nieuwe
wetgeving zorgen wij ervoor dat de klanten van de Kamer van
Koophandel NAW-gegevens worden afgeschermd voor
ongeautoriseerd gebruik. Het is voor ons alleen toegestaan om
zaken te doen met klanten van de Kamer van Koophandel waarvan
de gegevens in het Handelsregister zijn bijgewerkt.

Controleer uw gegevens (Link) 

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete
voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-
register bedraagt op dit moment € 21.750 (dit bedrag kan jaarlijks
wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Download de Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet?
Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid.

Valse e-mail