Herinnering: Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 02-03-2023 09:35 (GMT+01:00)
Aan: ***********@***********
Onderwerp: Herinnering: Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar

Belastingdienst

Geachte relatie,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we enkele
wijzigingen in het beleid inzake persoonsgegevensbescherming
hebben toegepast. Met ingang van 1 maart 2023 is er een nieuwe
wetgeving in werking getreden met betrekking tot het UBO-
register.

Vanwege de aangepaste wet- en regelgeving eisen van het UBO
register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw
gegevens te controleren. Met de invoering van de nieuwe
wetgeving zorgen wij ervoor dat de klanten van de Kamer van
Koophandel NAW-gegevens worden afgeschermd voor
ongeautoriseerd gebruik. Het is voor ons alleen toegestaan om
zaken te doen met klanten van de Kamer van Koophandel waarvan
de gegevens in het Handelsregister zijn bijgewerkt.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete
voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-
register bedraagt op dit moment € 4.500 (dit bedrag kan jaarlijks
wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Download de Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet?
Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid.

Valse e-mail