Herinnering: Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 14-02-2023 12:59 (GMT+01:00)
Aan: ****@****
Onderwerp: Herinnering: Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar

Beste heer/mevrouw,

Met deze oproep willen wij u laten weten dat wij enkele wijzigingen in
ons privacybeleid hebben toegepast. Sinds 1 januari 2023 is nieuwe
wetgeving van toepassing met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving met betrekking tot het
UBO-register vragen wij u om uw gegevens te controleren. Door deze
wet kunnen wij onze klanten beschermen en hun veiligheid waarborgen.
Wij mogen alleen zaken doen met klanten van de Kamer van
Koophandel waarvan wij de gegevens hebben bijgewerkt in het
Handelsregister.

Controleer uw gegevens (link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke
boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete voor het
overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt
op dit moment € 3.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan
ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale
boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig
kenbaar!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail