Herinnering: Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 16 november 2022 om 07:40:59 CET
Aan: Recipients
Onderwerp: Herinnering: Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar

Deze e-mail is automatisch verstuurd.

Beste heer/mevrouw,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij enkele
wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid. Met ingang van 1
november 2022 is er een nieuwe wetgeving in werking getreden met
betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO-register
vragen wij u om uw gegevens te controleren. Deze wet helpt ons om
onze klanten te beschermen en hun veiligheid te waarborgen. Wij
mogen alleen zaken doen met klanten van wie we de juiste gegevens
hebben vastgelegd.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke
boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete voor het
overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt
op dit moment € 4.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan
ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale
boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig
kenbaar!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail