Voorkom blokkade op uw Mijn ICS account

ICS

Van: International Card Services
Datum: dinsdag 22 december 2020 00:29
Aan:***********@*************
Onderwerp: Voorkom blokkade op uw Mijn ICS account
Antwoord aan:

Voorkom blokkade op uw Mijn ICS account

Geachte heer/mevrouw *****,

Uit administratieve controle bij International Card Services is gebleken dat het actualisatie
formulier gekoppeld aan e-mailadres: **********@************** nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u het formulier alsnog in te vullen om blokkade van Card(s)
en uw Mijn ICS account tegen te gaan.

Het niet (volledig) invullen van het formulier heeft als ongustigheid dat u geen gebruik meer
kan maken van de diensten van Internation Card Services.

U kunt het formulier invullen via de volgende link: ********/****-*******(Link)

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

 

Valse e-mail