HERINNERING! Voorkom blokkade op uw Mijn ICS account

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: woensdag 2 december 2020 05:57
Aan: ***********@************
Onderwerp: HERINNERING! Voorkom blokkade op uw Mijn ICS account

HERINNERING! Voorkom blokkade op uw Mijn ICS account |

Geachte heer/mevrouw ************,

Uit administratieve controle bij International Card Services is gebleken dat het actualisatie
formulier gekoppeld aan e-mailadres: ***********@********** nog niet geregistreerd staat. Wij
verzoeken u het formulier alsnog in te vullen om blokkade van Card(s) en uw Mijn ICS account
tegen te gaan.

Het niet (volledig) invullen van het formulier heeft als ongustigheid dat u geen gebruik meer
kan maken van de diensten van Internation Card Services.

U kunt het formulier invullen via de volgende link: ***********/****-*******(Link)

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail