Herinnering: vervang Rabo Wereldpas en Online key

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: woensdag 23 september 2020 11:48
Aan: ********@*********
Onderwerp: Herinnering: vervang Rabo Wereldpas en Online key.

Herinnering: vervang Rabo Wereldpas en Online key

Beste heer, mevrouw,

Uit onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de contactgegevns gekoppeld aan uw
emailadres:*******@********** tot op heden nog geen gebruikt maakt van de nieuwe
tevens beter beveiligde betaalpas die de Rabobank momenteel verstrekt aan haar klanten.

Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te zijn betreft de nodige actuele
bankzaken. Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak
van onze nieuwe betaalpas.

Ga naar ***********/*************(Link) , voor het vervangen van uw oude betaalpas.

Melding: Houdt uw Rabo scanner bij de hand!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

Valse e-mail