[Herinnering] Vervang nu uw digitale sleutel.

Kamer van Koophandel

Van: KvK
Onderwerp: [Herinnering] Vervang nu uw digitale sleutel.
Datum: 14 november 2022 om 17:03:58 CET
Aan: ****************@*****************

Geachte ondernemer,

Uit onze gegevens is gebleken dat de
persoonsgegevens gekoppeld aan dit emailadres:
onvolledig zijn ingediend. Wij attenderen u daarom nog
eens om uw KVK-sleutel aan te vragen.
Dit kunt u snel, vertrouwd en geheel kosteloos doen via onze
digitale omgeving.

Uw aanvraag dient voor 16 november 2022 te zijn ingediend.
Mocht u geen aanvraag hebben ingediend voor de gestelde
datum dan zijn wij verplicht uw bedrijfsvorm als inactief te
melden
en heeft u geen recht meer op een KVK-registratie.

Klik hier om uw profielgegevens bij te werken.

Uw mening
Wat kunnen wij volgens u verbeteren? Geef hier uw mening.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail