[Herinnering] Vereiste verificatie Mijn DigiD

DigiD

Van: DigiD
Aan: *************@************
Datum: 26-01-2022 02:25
Onderwerp:[Herinnering] Vereiste verificatie Mijn DigiD

Geachte heer/mevrouw,

Verouderd
Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is verouderd.
Activeer uw sleutel voor 27-01-2022 om deactivatie te voorkomen.

Verificatie
Om gebruik te kunnen blijven maken van uw DigiD dient u door middel van de IDIN
( Id entificeren en In loggen) te verifiëren.

Verifiëren

Aanvraag
Indien u de verificatie niet voltooid voor de bovenstaande datum zullen wij over gaan
tot deactivatie. Dat zal betekenen dat u uw DigiD volledig opnieuw zal moeten
aanvragen. Na de aanvraag zult u binnen 2 tot 5 werkdagen uw nieuwe
inloggegevens via de post ontvangen.

Met vriendelijke groet,

DigiD Helpdesk
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 22:00 uur.
T 088 *** ****

Valse e-mail