[Herinnering] Uw teruggave staat klaar

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 18 februari 2022 om 08:18:36 CET
Aan: ************@*************
Onderwerp: [Herinnering] Uw teruggave staat klaar

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat uw bedrijf in aanmerking
komt voor een terugbetaling.
Uw belastingtoeslag bedraagt 673,79 EUR.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw
gegevens te
controleren en te verifieren. Uw fiscale terugbetaling
kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij
beschikken over de juiste
gegevens.

Klik hier om uw aanvraag in te dienen.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Handig: Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw
mobiel of tablet? Dat kan met de
Berichtenbox app van MijnOverheid. Download de
app via de App Store of via Google Play.

Valse e-mail