Herinnering! Uw persoonsgegevens kloppen niet!

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel (No Reply)
Datum: 10-10-2022 04:49 (GMT+01:00)
Aan: ********@*********
Onderwerp: Herinnering! Uw persoonsgegevens kloppen niet!

Onvolledige persoongsgegevens

Geachte ondernemer,

Uit ons onderzoek is gebleken dat uw gegevens in ons systeem incompleet zijn. Het hebben van incomplete gegevens, heeft
een nadelig effect op uw lidmaatschap bij de KVK. Bij langdurig incomplete gegevens, dienen wij uw registratie en
lidmaatschap ongeldig te verklaren.

Om dit te voorkomen verzoeken, dient u uw gegevens voor 12 oktober in te dienen. Dit kunt u snel en vertrouwd doen door
middel van onze beveiligde digitale omgeving.

Klik hier (Link) om uw persoonsgegevens bij te werken.

Let op! Wij attenderen u erop dat u als bedrijfsvorm inactief wordt verklaard, als uw gegevens niet voor de bovengenoemde
datum worden bijgewerkt.

Uw mening
Wat kunnen wij volgens u verbeteren? Geef hier (Link) uw mening.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail