Herinnering! Uw energietoeslag staat klaar!

Mijn Overheid

Van:MijnOverheid
Verzonden: maandag 22 augustus 2022 11:47
Aan:*********@************
Onderwerp: Herinnering! Uw energietoeslag staat klaar!

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document klaar in uw Berichtenbox omtrent een
energietoeslag. Ga naar MijnOverheid om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om het
bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail