Herinnering: Uw Actualisatie formulier staat klaar

ICS

Van: International Cards Services
Verzonden: maandag 24 mei 2021 17:59
Aan: ****************@*************
Onderwerp: Herinnering: Uw Actualisatie formulier staat klaar

Herinnering: Uw Actualisatie formulier staat klaar

Beste Heer/Mevrouw *************,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat de
actualisatie formulier gekoppeld aan het emailadres: info@dejongenzoon.nl nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw
Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik meer
kan maken van de diensten van International Card Services BV.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: **************(link)

Heeft u vragen?

Bekijk voor meer informatie de Algemene Voorwaarden van uw Card op onze website. Hier
leest u ook hoe u uw overeenkomst kunt opzeggen mocht u dit willen door deze wijziging.
Heeft u nog vragen? De medewerkers van de Servicedesk helpen u graag verder. U kunt ons
bereiken door een mail te sturen naar ********@*******.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

*** ******
Manager Services

Valse e-mail