Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Herinnering: UBO-gegevens online doorgeven

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: donderdag 25 mei 2023 06:13
Aan: *******@********
Onderwerp: Herinnering: UBO-gegevens online doorgeven

Beste heer/mevrouw,

Op grond van de kennisgeving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) wetgeving hebben wij wijzigingen
doorgevoerd met betrekking tot het UBO-register. Het is ons alleen
toegestaan zaken te doen met klanten van de Kamer van Koophandel
waarvan de gegevens zijn bijgewerkt in het Handelsregister.

Door de gewijzigde wet- en regelgevingseisen van het UBO-register bij
de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw gegevens te
controleren. Met de implementatie van de nieuwe wetgeving zorgen wij
ervoor dat de NAW-gegevens van klanten van de Kamer van
Koophandel beschermd zijn tegen ongeoorloofd gebruik.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke
boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete voor het
overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register
bedraagt op dit moment €6.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen).
Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd,
waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes
en maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail