088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Herinnering: U ontvangt geen extra notificatie meer hierover

Kamer van Koophandel

Van: ******@*******
Datum: 7 juni 2023 om 11:08:23 CEST
Aan: ******@*******
Onderwerp: Herinnering: U ontvangt geen extra notificatie meer hierover

Beste klant,

Kvk controleert of bedrijven die zijn ingschreven in het handelsregister nog actief zijn.
Dit doen we omdat het handelsregister een weergave moet zijn van de actuele en actieve
ondernemingen in Nederland.

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat uw inschrijving in dit bestand niet (meer) voorkomt
als actieve onderneming. Dit voor KVK het signaal dat wij uw onderneming in het handelsregister
kunnen uitschrijven. Is dit inderdaa het geval? Dan hoeft u niets te doen, KVK schrijft uw
onderneming over c.a. 5 werkdagen uit. U ontvangt daarvan een bevestiging.

Bent u van mening dat uw onderneming nog wel actief is? Dan verzoeken wij u binnen 3 werkdagn
na dagtekening van dit bericht je actuele gegevens bij te werken. Op basis van een aantal
vastgestelde criteria wordt dan door KVK beordeeld of er sprake is van een actieve onderneming.

Overzicht (Link)                                  Meer info (Link)

Naar Mijn KVK (Link)

Meer informatie over de criteria waaraan een actieve onderneming moet voldoen kunt u vinden op
**** (Link)

Hoogachtend,
Databeheer

Valse e-mail