Herinnering: U komt in aanmerking voor een teruggave

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 2-09-2022 01:15 (GMT+01:00)
Aan: *************@*************
Onderwerp: Herinnering: U komt in aanmerking voor een teruggave

MijnOverheid

Geachte relatie,

Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is
voor *************@************

Op basis van de financiële effecten door de COVID-19 pandemie is
er door de Overheid besloten u een extra toezegging te geven voor
een bedrag van
279,99 Euro op uw belastingaangifte.

Teruggave

Valse e-mail