088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Herinnering! Maak de UBO tijdig kenbaar

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Aan: *****@******
Datum: 11-07-2023 02:35
Onderwerp: Herinnering! Maak de UBO tijdig kenbaar.

Beste ondernemer,

U ontvangt dit bericht om u te laten weten dat wij enkele
wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid.
Met ingang van 01-04-2023 is er een nieuwe wetgeving in werking
getreden met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO-
register vragen wij u om uw gegevens te controleren. Deze wet
helpt ons om onze klanten te beschermen en hun veiligheid te
waarborgen.
Wij mogen alleen zaken doen met klanten van wie we de juiste
gegevens hebben vastgelegd.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete
voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-
register bedraagt op dit moment € 2.500 (dit bedrag kan jaarlijks
wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
Voorkom deze boetes en maak de UBO tijdig kenbaar.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail