088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Herinnering: Je gegevens in het handelsregister zijn onjuist

Kamer van Koophandel

Van: KVK Kamer van Koophandel
Datum: 20 september 2023 om 21:35:57 CEST
Aan: *******@********
Onderwerp: Herinnering: Je gegevens in het handelsregister zijn onjuist

Geachte klant,

Sinds 15 september 2023 zijn wij verplicht een controle uit te voeren in het
Handelsregister. Deze controle houdt in dat wij bekijken of uw opgegeven
informatie actueel is.

Dit doen wij zodat wij de veiligheid en de betrouwbaarheid van het
Handelsregister ten alle tijden kunnen blijven waarborgen. Op dit moment is bij
ons naar voren gekomen dat uw onderneming al enige tijd geen wijzigingen
heeft doorgevoerd naar het Handelsregister.
Wij begrijpen dat het voor u als ondernemer soms druk kan zijn en het daarom
over het hoofd kan zien dat uw bedrijfsinformatie in het Handelsregister ten alle
tijden accuraat dient te zijn.

Mocht u een nieuwe vestigingsadres of correspondentieadres hebben kunnen
wij vragen naar een huur/koop overeenkomst om dit te bevestigen. U zult hiervan
bericht ontvangen indien wij dit nodig achten.

Ga Naar Mijn KVK (Link)

Indien uw bedrijfsinformatie niet binnen 3 werkdagen is bekeken en
gecontroleerd, zijn wij verplicht uw onderneming uit het Handelsregister te
verwijderen.
Dit houdt in dat u niet langer over een KVK en BTW-nummer zal beschikken. Wij
zijn verplicht hiervan een melding te maken bij de Belastingsdienst. Dit kan
eventueel financiele gevolgen voor u als ondernemer hebben.

Letop! Privacy gevoelige informatie zullen wij nooit openbaar maken in he
Handelsregister. Privacy gevoelige informatie is enkel en alleen zichtbaar voor
ons, de Belastingdienst en Financiele instellingen.

Dit doen wij om fraude, misbruik en witwassen te voorkomen en te bestrijden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

KVK Kamer van Koophandel

Valse e-mail