Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

herinnering: identificeer uzelf

American Express

From: American Express
Subject: herinnering: identificeer uzelf
Date: 23 April 2022 at 22:30:17 CEST
To: ******@*********
Reply-To:

VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN

Identificeer uzelf.

Samen zorgen we voor een veiligere maatschappij
Deze overeenkomst bestaat uit deel 1 van uw overeenkomst, deel 2 (Hoe uw
American Express rekening werkt) en het door u ingevulde en verstuurde
online identificatie formulier. De partijen bij deze overeenkomst zijn wij,
American Express Europe S.A. (hierna “ons”, “onze” en “wij”) en u, de
kaarthouder (hierna “u” en “uw”) die deze overeenkomst aangaat voor het
gebruik van de American Express consumenten kaart. American Express
heeft de wettelijke plicht om alle kaarthouders te identificeren en gegevens
zoals jaarsalaris en bron van inkomen te verifiëren. Ook moet de informatie
die American Express beschikbaar heeft over bestaande kaarthouders
regelmatig worden gecontroleerd.

Deze wettelijke verplichting om kaarthouders te identificeren is gebaseerd
op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft), hoofdstuk 1 (definitie van een klant) en hoofdstuk 5 (bewaren van
bewijsstukken) in combinatie met DNB-richtlijnen witwassen en financieren
van terrorisme en sanctie wet (SW).

American Express werkt samen met Signicat. Signicat maakt gebruik van
iDIN en Onfido om uw identiteit vast te stellen en te verifiëren in een
beveiligde omgeving.
Al uw persoonlijke informatie zal na identificatie worden verwijderd van de
servers van Signicat. Klik op de onderstaande button om te worden
doorverwezen.

Identificeer ******** (Link)

De veiligheid van uw account vinden wij uitermate belangrijk. Wij brengen u
ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte van de wijziging en
geven u informatie over wanneer de wijziging van kracht wordt. Als u een
wijziging niet wilt accepteren, dan dient u ons hiervan in kennis te stellen,
voordat de wijziging van kracht wordt. Tot het moment waarop de wijziging
van toepassing wordt, kunt u deze overeenkomst kosteloos beëindigen door
alle bedragen die u ons verschuldigd bent te betalen en ons te vragen de
overeenkomst te beëindigen (zie artikel 6.20 van deze overeenkomst). Als u
dit niet doet, gaan wij ervan uit dat u de wijziging heeft aanvaard en zult
participeren aan ons online identificatie procedure.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
American Express Ledenservice

Valse e-mail