Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar
Let op: Pas op voor betalingsherinnering ‘Waternet’ Sinds 12:49 23 nov 2020

Herinnering: hoe staat je relatie met Knab?

Knab Bank

Van: Knab
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 15:38
Aan: ****************@******
Onderwerp: Herinnering: hoe staat je relatie met Knab?

Geachte Heer/Mevrouw,

Uit onderzoek is gebleken dat de klantgegevens gekoppeld aan het desbetreffende
emailadres zich helaas niet voldoen aan onze vernieuwde PSD-2 richtlijnen.

Gelet op het bovenstaande met beroep op artikel 5 en 17 van onze algemene betaal
voorwaarden, is hierdoor je betaalrekening tijdelijk in beperking geplaatst tot je
klantgegevens zijn bijgewerkt.

Ga naar *****************(link)  voor het bijwerken en/of controleren van je Knab Online
account.

Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

 

 

Valse e-mail