Herinnering factuur

Ziggo

Van: Ziggo Klantenservice
Onderwerp:  Herinnering factuur
Datum: 22 februari 2021 om 23:13:46 CET
Aan: *********@********

Uw betalingstermijn is verstreken

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het
verschuldigde bedrag van € 50,00 uiterlijk binnen een
termijn van drie werkdagen te voldoen. Doordat het
automatische incasso
het bedrag niet van uw rekening kon afschrijven,
verzoeken wij u te betalen met de zogeheten
CRYPTOBV.

Het openstaande bedrag is momenteel € 53,32 (inclusief
kosten).
Het bedrag zal worden verhoogd met buitengerechtelijke
incassokosten ter hoogte van €113,95 indien het niet binnen
de door ons gestelde termijn is voldaan.

Klik hier op: ****** ******** (Link)  om de factuur te voldoen, let op
dat u de waarde van €50,00 selecteert.

Gebruik voor de betaling dit E-mail adres:
*****************@outlook.com zorg dat u het
zorgvuldig overneemt.

U kunt nu direct uw betaling doen via iDEAL. Kies
hiertoe uw eigen bank

Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald via
CRYPTO BV is de betaling succesvol verwerkt.

Let op: Als wij uw betaling niet voor donderdag 25 februari
2021 van u ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke
procedure. Voorkom bijkomende kosten.

U kunt niet reageren op deze email. Op onze website kunt u wel
reageren.

Hoogachtend,

ZIGGO | Klantenservice

Factuur en betaling

Door deze factuur te betalen, erkent de klant kennis te hebben
genomen van de algemene en specifieke voorwaarden die
betrekking hebben op de diensten en producten, vermeld op de
factuur en die eveneens te aanvaarden.

Valse e-mail