Herinnering factuur

T-Mobile

Van: T-Mobile
Verzonden: zondag 21 februari 2021 13:39
Aan: **********@**********
Onderwerp: Herinnering factuur

Uw betalingstermijn is verstreken

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het
verschuldigde bedrag van € 50,00 uiterlijk binnen een termijn van
drie werkdagen te voldoen. Doordat het automatische incasso
het bedrag niet van uw rekening kon afschrijven, verzoeken wij u
te betalen met de zogeheten PaysafecardBV.

Het openstaande bedrag is momenteel € 51,50 (inclusief kosten).
Het bedrag zal worden verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten ter
hoogte van €113,95 indien het niet binnen de door ons gestelde termijn is
voldaan.

Klik hier op: ****** ****** (Link) om de factuur te voldoen, let op dat u de
waarde van €50,00 selecteert.

Gebruik voor de betaling dit E-mail
adres: *******************@outlook.com en vul uw eigen naam in.

U kunt nu direct uw betaling doen via iDEAL. Kies hiertoe uw eigen
bank

Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald
via PaysafecardBV is de betaling succesvol verwerkt.

Let op: Als wij uw betaling niet voor dinsdag 23 februari 2021 van u
ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke procedure. Voorkom
bijkomende kosten.

U kunt niet reageren op deze email. Op onze website kunt u wel reageren.

Hoogachtend,

T-Mobile Klantenservice

Factuur en betaling

Door deze factuur te betalen, erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene en specifieke voorwaarden die betrekking hebben op de diensten en producten, vermeld op de factuur en die eveneens te aanvaarden.

Valse e-mail