(herinnering) Er staat een document klaar in uw Berichtenbox!

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: 27 januari 2023 10:37
Aan: ********@********
Onderwerp: (herinnering) Er staat een document klaar in uw Berichtenbox!

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document klaar in uw Berichtenbox (link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga
naar MijnOverheid (link)  om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het
daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw
webbrowser.

Valse e-mail