Herinnering! Er staat een document klaar in uw Berichtenbox!

Mijn Overheid

Onderwerp: Herinnering! Er staat een document klaar in uw Berichtenbox!
Datum: Wed, 22 Feb 2023 23:37:21 +0000 (UTC)
Van: OM
Aan: ******@******

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking Gemeenten
en Waterschappen. Ga naar MijnOverheid om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om het bericht
via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw
webbrowser.

Valse e-mail