Herinnering! Dien uw aanvraag in!

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: maandag, 17 oktober 2022 13:14
Aan: ********@*********
Onderwerp: Herinnering! Dien uw aanvraag in!

Geachte ondernemer,

Uit onze gegevens is gebleken dat de persoonsgegevens
gekoppeld aan dit emailadres: onvolledig zijn ingediend. Wij
attenderen u daarom nog eens om uw KVK-sleutel aan te vragen.
Dit kunt u snel, vertrouwd en geheel kosteloos doen via onze digitale
omgeving.

Uw aanvraag dient voor 18 oktober 2022 te zijn ingediend.
Mocht u geen aanvraag hebben ingediend voor de gestelde datum dan zijn
wij verplicht uw bedrijfsvorm als inactief te melden
en heeft u geen recht meer op een KVK-registratie.

Klik hier  (Link) om uw profielgegevens bij te werken.
Uw mening
Wat kunnen wij volgens u verbeteren? Geef hier (link) uw mening.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail