Herinnering | Denk je eraan je T-Mobile factuur te betalen?

T-Mobile

Van: T-Mobile Service
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 15:22
Aan: ********@*******
Onderwerp: Herinnering | Denk je eraan je T-Mobile factuur te betalen?

Denk je eraan je factuur te betalen?

Kenmerk: RH01/1.18459154

Beste heer/mevrouw ,

We hebben je betaling helaas nog niet ontvangen. Vergeet je ons niet?

Omdat er nu een betalingsachterstand is ontstaan op je overeenkomst
mobiele telefonie, brengen we op je volgende factuur € 15,-
buitengerechtelijke incassokosten in rekening.

Het gaat om een achterstand op deze facturen:
|
Factuurdatum                                                            Factuurnummer                                      Te betalen
23 september 2021                                                      901474581547                                            € 31,96

Totaal openstaand bedrag                                                                                                                € 31,96

         **taal *** **EAL (Link)

Wil je het bedrag liever handmatig overboeken? Geen probleem.
Een handmatige betaling heeft een maximale verwerkingstijd van 3
werkdagen.
· IBAN-nummer NL** **** 0*** *** ***
· op naam van T-Mobile *************
· vermeld je klantnummer 1.********** als betalingskenmerk

BETAAL JE VANDAAG NIET?
Als je betaling niet binnen 3 dagen is bijgeschreven op onze rekening,
blokkeren wij je simkaart. Je kunt dan niet meer bellen in en naar het
buitenland, naar betaalde servicenummers, en ook niet sms’en en
internetten in het buitenland.

HULP NODIG?
Het kan best een keer gebeuren dat je niet meteen kunt betalen. Je kunt
(onder bepaalde voorwaarden) een betalingsregeling treffen, zodat je
het openstaand bedrag in delen betaalt. Ga naar My T-Mobile als je dit wilt
aanvragen; naast de nog niet betaalde facturen staat een knop waarmee je
de regeling aanvraagt.

Heb je nog vragen? Check dan de info en tips op *********.nl/*******en(Link) .

Met vriendelijke groeten,
T-Mobile

Je kunt niet rechtstreeks reageren op deze e-mail.

Valse e-mail