088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Herinnering: Controleer tijdig al je instellingen

Kamer van Koophandel

Van: “KvK Kamer van Koophandel”
Onderwerp: Herinnering: Controleer tijdig al je instellingen
Datum: 1 juni 2023 om 13:14:53 CEST
Aan: *****@******

Beste ondernemer,

Hierbij bevestigen wij u dat u tot op heden geen gebruik maakt
van de juiste digitale sleutels. Deze digitale sleutel dient als extra
veiligheid tijdens het gebruik van KVK-diensten. Wij attenderen u
daarom nog eens om uw KVK-sleutel aan te vragen. Dit kunt u
snel, en geheel kosteloos doen via onze digitale omgeving.

Naar Mijn KVK (Link)

U heeft tot 5 juni 2023 om kosteloos een
aanvraag te doen voor uw digitale sleutel. Mocht
u geen aanvraag hebben ingediend voor de
gestelde datum dan zijn wij genoodzaakt uw
bedrijfsvorm als inactief te melden en heeft u
geen recht meer op een KVK-registratie.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd.

Hoogachtend,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail