Herinnering: Controle rekening autorisatie

ING Bank

Van: ING
Datum: 08-01-2021 01:55 (GMT+01:00)
Aan: ******@********
Onderwerp: Herinnering: Controle rekening autorisatie

07/01/2021

Geachte heer/mevrouw ********* *******,

Het betalingsverkeer in Europa verandert en vernieuwt voortdurend. Er
zijn regels die dat mogelijk maken en er tegelijk voor zorgen dat het veilig
blijft. Die regels staan onder meer in PSD2 ‘Payment Services Directive
2’. Hieraan zijn afgelopen jaar een aantal regels toegevoegd waaronder
dat klanten minimaal eens per jaar hun klanten controleren op de
autorisatie van de rekening waarbij de contactgegevens en rekening
autorisatie worden gevalideerd in een korte procedure.

Dit bericht is een herinnering dat u uw validatie rekening autorisatie nog
niet heeft uitgevoerd. Ga naar *********/********/*******/********(Link)  en
voer de procedure direct uit. Al onze klanten die de procedure nog niet
hebben voltooid hebben de deadline gekregen om tot 10 januari 2021 de
procedure te voltooien, let op dat u dit zo snel mogelijk doet om
deactivatie uw rekening te voorkomen. De nieuwe regels zorgen voor
meer garantie en tegelijkertijd voor een betere bescherming van
consumenten. Zodat jij veilig en steeds makkelijker en veiliger je
geldzaken kunt regelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeeerd.
Met vriendelijke groet,

****** *** *** *****
Directeur Klantenservicen.

Valse e-mail