Herinnering: Betalingsachterstand

Parkmobile

Van: Parkmobile
Datum: 23 april 2021 om 01:48:25 CEST
Aan: **********@********
Onderwerp: Herinnering: Betalingsachterstand
Antwoord aan:

Je maandoverzicht van maart 2021 is nog onbetaald

Beste klant,

Bedankt dat je parkeert met Parkmobile! We hebben je geparkeerde
minuten van afgelopen maand voor je opgeteld.

Hierbij informeren wij u dat uit onze administratie is gebleken dat
wij geen volledige betaling hebben ontvangen voor onderstaande
factuur/facturen.

Ondanks de herinneringen is er tot op heden nog niet betaald.
Je account zal daarom binnenkort worden geblokkeerd vanwege de
betalingsachterstand die u heeft opgelopen.

Betaal de openstaande rekening zo snel mogelijk en je kunt weer
slim parkeren met Parkmobile.

Het gaat om:

Het factuurnummer: 107045249
Datum: 21-maart-2021
Bedrag: € 6,21

** ********(Link) 

Valse e-mail